O szkole

Liceum Sztuk Plastycznych jest 5-letnią, bezpłatną szkołą prowadzoną przez jednostkę samorządową – Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu.

W szkole jest realizowane kształcenie ogólne i artystyczne. Uczeń po zakończeniu szkoły przystępuje do egzaminu dyplomowego, który nadaje mu tytuł zawodowy Plastyka o wybranej specjalizacji (projektowanie graficzne lub ceramika artystyczna) i może przystąpić do matury, do której liceum przygotowuje.

Uczniowie LSP przygotowani są do dalszej edukacji artystycznej na wyższych uczelniach, a także do prowadzenia własnej działalności w zakresie zawodu i wybranej specjalności.

Nadzór pedagogiczny nad LSP sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, a honorowy patronat objął Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, z którym szkoła od wielu lat współpracuje.

Czytaj więcej

Rekrutacja

Zobacz

Aktualności

REKRUTACJA 2023/2024

Pracownie

Zobacz

Osiągnięcia

Zobacz

Dyplomy

Zobacz

Plenery i Warsztaty

Zobacz

Galeria

Zobacz