Kierunki kształcenia

Szkoła kształci w dwóch specjalnościach:

TECHNIKI GRAFICZNE

w ramach której uczeń realizuje specjalizację:

TECHNIKI RZEŹBIARSKIE

w ramach której uczeń realizuje specjalizację: