Powrót

Projektowanie graficzne

W pracowni projektowania graficznego uczniowie rozwijają kreatywność, umiejętność operowania skrótem myślowym, symbolem, uczą się przekładać informacje na język wizualny. Opanowując zasady projektowania, typografii, przyswajając programy do grafiki wektorowej i rastrowej oraz składu, starają się wypracować własny, oryginalny styl graficzny. Realizowane w pracowni ćwiczenia są stopniowane trudnością. Uczniowie w ramach ćwiczeń projektują: znaki graficzne, ulotki, plakaty, etykiety, okładki, system identyfikacji wizualnej, ilustracje, strony czasopism, kalendarze, oprawę przedmiotów użytkowych. W ostatnim roku nauki uczniowie realizują w pracowni pracę dyplomową z wybranego zagadnienia, prezentując poziom zdobytych umiejętności i stopień przygotowania zawodowego. Projektowanie graficzne to przedmiot specjalizacji, prowadzony w ramach specjalności: Techniki graficzne.

Prowadzący


mgr Iwona Kubacka


Zobacz Galerię

mgr Katarzyna Kojtka


Zobacz Galerię