Powrót

Historia sztuki

Nauka historii sztuki jest wielką przygodą. Gwarantuje nie tylko spotkanie z obiektami i przedmiotami pięknymi, ale też ważnymi dla zrozumienia podstawowych procesów cywilizacyjnych. Przynosi wysoce specjalistyczne kompetencje z zakresu sztuki jak również daje ogólną wiedzę w obszarze różnorodnych dyscyplin humanistycznych. Nauka historii sztuki w Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu odbywa się w zakresie rozszerzonym. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do egzaminów dyplomowego oraz maturalnego.  Prowadzone zajęcia traktują na temat problemów sztuki od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy. Lekcje te pozwalają również lepiej zrozumieć procesy twórcze oraz zjawiska artystyczne, stanowią teoretyczną nadbudowę i fundament na którym każdy z uczniów może budować własny pogląd na twórczość. Oprócz tego w ramach zajęć z historii sztuki, opiekujemy się również lokalnymi zabytkami oraz wprowadzamy elementy muzealnictwa i organizacji wystaw.

Prowadzący

mgr Michał Kowalski