Powrót

Podstawy projektowania

PRACOWNIA PODSTAW PROJEKTOWANIA Program pracowni Podstaw projektowania obejmuje kształcenie uczniów klas pierwszych Liceum Sztuk Plastycznych. Głównym zadaniem nauczania tego przedmiotu jest wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności, które przygotowują go do wyboru dowolnej  specjalizacji na drugim roku ścieżki edukacyjnej. Materiał nauczania obejmuje wiadomości z zakresu podstaw projektowania, działania projektowego, interpretacji natury, kreacji i wyobraźni. Uczeń poznaje elementarne środki wyrazu plastycznego na płaszczyźnie i w przestrzeni wirtualnej.  Zdobywa pewną sprawność manualną, a także praktykę związaną z tworzeniem, zapisem i publikacją projektów cyfrowych. Realizacja zagadnień uwarunkowanych podstawą programową odbywa się w formie zadań indywidualnych oraz grupowych, komentarzy teoretycznych, korekt indywidualnych i przeglądów semestralnych. Obszerny zakres i zróżnicowanie zadań na lekcjach z podstaw projektowania, umożliwia uczniom poznanie specyfiki pracy projektanta oraz zagadnień poruszanych w dalszych etapach kształcenia artystycznego.

Prowadzący

mgr Katarzyna Kojtka

Galeria