Kadra

Dyrekcja

mgr Piotr Floerke – dyrektor

mgr Chojak Małgorzata – wicedyrektor

Przedmioty ogólnokształcące

Język polski

mgr Pieczka Hanna
mgr Sicińska Ewa
mgr Tuliszewska Anna


Język angielski

mgr Nowak-Sipak Paulina
mgr Rutkowska Dorota


Język hiszpański

mgr Podlasiewski Kamil


Historia

mgr Bielecka Beata


Historia Sztuki

mgr Kowalski Michał


Biologia

mgr Woszczek Hanna


Geografia

mgr Gołębiewska Jowita


Matematyka

mgr Piątkowska Katarzyna
mgr Rutkowska Małgorzata


Fizyka

mgr Warnel Iwona


Chemia

mgr Koncicka Krzysztofa


Informatyka

mgr Szymański Paweł


Wychowanie fizyczne

mgr Cywińska-Floerke Beata
mgr Kamińska Anna
mgr Szymański Sławomir


Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Bukowski Marcin


Podstawy przedsiębiorczości

mgr Chojak Małgorzata


Religia

mgr Dołęgowska Emilia


Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Ciemniak Janina


Pedagog szkolny

mgr Cegielska Małgorzata


Przedmioty artystyczne

Rysunek i malarstwo

mgr Wojciech Chwiałkowski

mgr Sławomir Jasieniecki


Rzeźba

mgr Bartłomiej Schmidt


Podstawy projektowania

mgr Katarzyna Kojtka


Podstawy fotografii i filmu

mgr Iwona Kubacka


Projektowanie multimedialne

mgr Iwona Kubacka


Projektowanie graficzne

mgr Iwona Kubacka

mgr Katarzyna Kojtka


Ceramika artystyczna

mgr Małgorzata Wojnowska-Sobecka