O szkole

Szkoła została utworzona w 2011 r. początkowo jako 6-letnia Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, obejmująca programem ogólnym gimnazjum i liceum. Powstała przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego, wraz z którą utworzyła Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu.

Po reformie szkolnictwa, w której zostały zlikwidowane gimnazja, w 2020 r. utworzone zostało Liceum Sztuk Plastycznych.

Nauka w Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu trwa 5 lat i jest bezpłatna.

W szkole realizowane jest kształcenie ogólne i artystyczne.

Obecnie prowadzone są dwie specjalności: TECHNIKI GRAFICZNE – specjalizacja: projektowanie graficzne oraz TECHNIKI RZEŹBIARSKIE – specjalizacja: ceramika artystyczna.

Kończąc naukę uczeń przystępuje do obrony pracy dyplomowej ze specjalizacji, której się uczył od klasy drugiej (projektowania graficznego lub ceramiki artystycznej) i uzyskuje tytuł zawodowy: PLASTYK o danej specjalności.

Kształcenie artystyczne młodzieży odbywa się na zajęciach: rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania, projektowania multimedialnego, podstaw fotografii i filmu, projektowania graficznego i ceramiki artystycznej.

Kształcenie ogólne obejmuje program liceum ogólnokształcącego i przygotowuje do zdania matury.

W Liceum Sztuk Plastycznych uczniowie mają możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju warsztatach, plenerach, wyjazdach edukacyjnych, imprezach kulturalnych. Organizowane są wystawy prac uczniów, prezentujące ich osiągnięcia artystyczne.

Licealiści przygotowywani są do udziału w zewnętrznych przeglądach artystycznych i różnego rodzaju szczebla konkursach, w których odnoszą sukcesy.

Nasza szkoła ściśle współpracuje z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, który w ramach podpisanego porozumienia sprawuje nad nią patronat.