Powrót

Fotografia

W pracowni fotografii realizowany jest przedmiot: Podstawy fotografii i filmu. Uczniowie uczą się zasad działania i obsługi sprzętu do rejestracji obrazu, a także posługiwania się sprzętem oświetlenia studyjnego. Poznają rolę światła, którego ilość, kierunek i charakter mają decydujący wpływ na powstający obraz. Uczą się kompozycyjnych zasad, technik fotografowania i filmowania, cyfrowej obróbki obrazu i montażu. Zdobyte umiejętności mogą wykorzystywać w innych dziedzinach plastycznych i swoich specjalizacjach, jak i kreować samodzielne obrazy fotograficzne i filmowe.

Prowadzący

Sebastian Miś

Galeria