Dodatkowy nabór!

Nabór dodatkowy będzie miał miejsce 22.06.2022
Godzina 10.00 w sali 43!